NYE VÅLER KIRKE

KONKURRENCEPROJEKT

2011

VISION
Målet var at skabe en moderne fremtidsrettet kirke. Den nye kirke ivaretager ånden af den traditionsrige kirkegård, og viser respekt ovenfor de i menigheten som har et nært forhold til stedet, og den gamle kirke.
Ny Våler Kirke skal være en kirke til gudstjenester, ceremonier, højtider og eftertanke. Et fleksibelt samlingspunkt for Våler, med mulighed for et mangfold af arrangementer. Visionen er at Nye Våler Kirke vil tilføre kommunen et nyt byggeri som fremstår lige attraktivt for unge som for gamle. Et sted man stolt viser tilrejsende og som sætter Våler på kortet. En moderne kirke, der både rummer tradition og kultur. En kirke med lav dørtærskel og højt til taget. Et møde mellem generationer

 

 

 

 

ARKITEKTONISK UDTRYK
Inspirasionen er hentet fra den traditionelle korskirke, med hovedskip og tværskip.
Vi har valgt at rotere tværaksen for at skabe et mere dynamisk udtryk og bedre adkomstforhold.
Det traditionelle kirketårn er nyfortolket og indkorporeret i hovedbygningen. Taget perforeres med øget intensitet mod himlen. Dette skaber en særlig dimension inde i kirkerummet, som både åbner kirketaget op mod himlen, og samtidig giver en hentydning mod lyset som filtreres gennem trækronerne i skoven.

Et samarbejde mellem Didrik Moe Lianes, Frida Foberg, Espen Lindkjølen, Alexander Berg, Lars Borgen, Thomas Olsen og Mie Dinesen