SAMFUNNSHOTELLET

2015

En konceptfilm utviklet for Siva AS. 

Et samarbeide med Espen Alexander Lindkjølen og Wood A + D