RUMTID

AFGANGSPROJEKT

2012 - 2013

 “ If a man standing upright was the measure of all things for Le Corbusier.. then for Wexler the measure is man in motion. Humans are dancers who create their space through rhythm and movement.”                                      - Bernd Shulz

REDEGØRELSE - klik her for at læse redegørelsen.

KATALOG - klik her for at se kataloget "Bevægelse i Rum".

Dette afgangsprojekt er en en eksperimenterende undersøgelse af bevægelse i rum og hvordan dette fo

rmidles, defineres og iscenesættes. Projektet udspringer af en fascination af bevægelse i rum, og hvordan denne påvirker en rumoplevelse, samt en interesse i at undersøge muligheden for at udvikle en metode til at registrere og formidle dette. Projektet handler om relationen mellem kroppens bevægelse og rummet, og hvordan disse påvirker og definerer hinanden.

Projektet udfolder sig i to undersøgelser, der på hver deres måde undersøger og formidler bevægelse i rum.

Undersøgelse del 1 ser på, hvordan kroppens bevægelse påvirkes af rummets afgrænsninger. Det er en systematisk undersøgelse, hvor bevægelse i otte forskellige rumtypologier er registreret, bearbejdet og formidlet i tegninger og modeller. Denne undersøgelse munder ud i et katalog, der beskriver bevægelsen i typiske rumtypologier, tænkt som et opslagsværk i “Bevægelse i rum”.

 

 

 

 

 

Målet med Undersøgelse del 1 er, at undersøge relationen mellem det geometriske rum (arkitekturens rum/det statiske rum) og det rum, der indfanges af bevægelsen, idet en danser udfolder sig i det geometriske rum. Dette har til formål at dokumentere, hvordan bevægelse forandres, styres og udtrykkes i forskellige rumtypologier. At få en generel forståelse for OPLEVELSEN af rum og formå at konkretisere og formidle denne undersøgelse i model og tegning for til sidst at samle materialet i det tidligere nævnte katalog.

Undersøgelse del 2 er en mere eksperimenterende undersøgelse, hvor fremgangsmetoden har været workshops samt en ruminstallation i 1:1.  

Målet med Undersøgelse del 2 er en undersøgelse helt tæt på kroppens bevægelse og rummet. Et eksperiment i, hvad der sker, hvis kroppen kan påvirke rummet, og hvad der sker med bevægelse og rum, hvis disse kan forme og påvirke hinanden.

Mit projekt handler i bund og grund ikke om det konkrete, jeg har gjort, men i stedet om en refleksion og diskussion over, hvordan man kan undersøge bevægelsen i et rum.

 

.