ROM I BYEN FOR BYEN

Temporære kunstinstallasjoner i Oslos byrom - et prosjekt støttet av Oslo Kommune - Kulturetaten

April - Oktober 2014

Se mere om prosjektet på www.romibyen.blogspot.no

 "Rom i byen for byen" er et prosjekt som skal involvere byens beboere. Kunst i det offentlige rom  trenger ikke kun å være for kunstens skyld. Gjennom å skape installasjoner som kan brukes og oppleves, kan disse bli en del av beboernes hverdag. Oslo kommunes kunstordning har i desember 2013 vedtatt 17 uavhengige temporære kunstprosjekter i Oslos byrom, med oppstart i 2014. "Rom i byen for byen" er et av de godkjente prosjektene.

Vi vil fremheve hvilende potensialer i to utvalgte grønne lommer i Oslo - Kristparken ved Møllergate Skole og området bak Kunsthøyskolen ved Akerselven, og se hva disse arealene kan gi til dem som oppholder seg i og beveger sig igjennom området. Felles for disse plassene er, at de dels er beliggende i uutnyttede grønne lommer og dels ligger i tilknytning til en utdannelsesinstitusjon. Vår metode er at skape en kontekstuell forståelse ved helt fra start at involvere personer der bruker områdene regelmessig.  

 

 

 

 

 

I starten av april 2014 hadde vi to workshops. Én med en gruppe studerende fra Arkitektskolen og én med 5.a og 5.b fra Møllergate Skole. De studerende og elevene visualiserte deres ideer og visjoner om hva kunst kan være og se ud i deres nærmeste grønne område, i form av små pappmodeller. Disse modeller blev inspirasjonen for os som arkitekter til at designe de to endelige kunstinstallasjoner. Disse visjoner har skapt grunnlaget for den videre utarbeidelse av to  arkitektoniske installasjoner, som skaper rom, opphold og stemning i Oslos grønne lommer. Installasjonene vil stå i henholdsvis Kristparken og bak Kunsthøyskolen ved Akerselven fra 1. juni til 1. august 2014.

Et samarbejde med Frida Foberg

Særlig takk til Hanne Sundalskleiv

Takk til: Oslo Kommune Kulturetaten, Fellesverkstedet, Byggmax, Maxbo, Didrik Moe Lianes, Thomas Olsen, Astrid Grindheim, Lars Borgen, Pigs Imaging