POSSIBLE GREENLAND

Venedig Arkitektur Biennale 2012

se Archdailys artikel om Den Danske Pavillon her

Grønland er et nyt globalt omdrejningspunkt. Det danske bidrag til den 13. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig 2012 sætter fokus på Grønland, der netop nu er centrum for en udvikling drevet af globale klimaforandringer, interne demografiske udfordringer og at nye råstofressourcer bliver tilgængelige.

Projektet fokuserer på de udfordringer, potentialer og muligheder Grønland står overfor i takt med at isen smelter, enorme råstofressourcer bliver tilgængelige og nye erhverv og bykulturer opstår. Formålet med projektet har været at skabe en platform, der med international gennemslagskraft illustrerer og bidrager til en bæredygtig udvikling i Grønland og globalt.

Possible Greenland er det første tværnationale samarbejdsprojekt af sin art og i samarbejde med projektets hovedkurator, professor i geologi ved Københavns Universitet Minik Rosing og med-kurator NORD Architects Copenhagen, har teams bestående af grønlandske og danske arkitekter, ingeniører, byplanlæggere og arkitektstuderende i fællesskab udviklet nytænkende visioner for en bæredygtig økonomisk og samfundsmæssig udvikling i Grønland. Samtidig er det første gang Grønland eksponeres så markant på den internationale arkitekturbiennale.

Der bliver stillet skarpt på mulighederne for udvikling indenfor infrastruktur, bosætning, urbanitet, migration, organisering og kultivering af Grønland og det grønlandske samfund. De mange spørgsmål og løsninger som projektet peger på skaber politiske, økonomiske, kulturelle og erhvervsmæssige muligheder som grønlandske, danske og internationale politikere, virksomheder og øvrige aktører må forholde sig til. Det er samtidigt vigtigt at der bliver skabt en debat forankret i det grønlandske samfund så grønlænderne kan træffe de nødvendige beslutninger der kan påvirke den fremtidige udvikling i Grønland.

 

 

 

 

Aarhus Arkitektskoles bidrag til projektet tog udgangspunkt i spørgsmålet "Hvad kan Grønland og verden lære af hinanden?". Konkret består arbejdet af en grundig research af Grønland, samt en række komparative undersøgelser og stedsspecifikke analyser, der vil forhold sig til projektets fire temaer. Disse undersøgelser og studier er blevet transformeret til nogle arkitektoniske forslag der er ment som kommentarer til debatten omkring Grønlands fremtid. Disse projekter og komparative studier blev udstillet i den udendørs søjlegang i den danske pavillon.

MIt bidrag lå i to forskellige projekter hvor jeg samarbejdede med flere andre studerende. Det første hed Connecting Greenland. Dette  projekt der havde fokus på den manglende infrastuktur i Grønland og lavede et forslag om en omrejsende sejlende skolestruktur, der smatidig indeholdt flere af de nødvendige servicefunktioner et samfund har brug for. 

Det andet projekt havde titlen Prepping Brownfields. Et projekt der havde fokus på den fremtidige mineindustri der skal foregå i Grønland. Projektet forsøger at rejse en debat omkring minedrift og hvilken påvirkning denne vil have på Grønlands kultur og natur. Når mineindustrien begynder at udvikle sig i Grønland skal man være klar med aftaler og regler, der på forhånd sætter krav til mineselskaberne. Prepping Brownfields er et forslag, der fortæller en historie om hvordan minelandskabet er pre-designet til at kunne transformeres, til eksempelvis et arktisk reservat, efter mineindustrien er lukket ned. 

Samarbejde mellem studerende fra Aarhus Arkitketskole og tegnestuerne Cebra og Transform