Dette ideprosjektet er å skape opp til 3-5 temporære arkitektoniske kunstinstallasjoner, som vil skape innramminger for landskapet på Hovedøya. Vi vil gjennom våres kunst installasjoner la de besøkende oppdage sider av Hovedøyas natur og kulturhistorie de ikke har sett før. Vi vil gi de besøkende en opplevelse av øya og dens kvaliteter, som de allerede har et tett forhold til. Kunst prosjektet ligge i et tverrfaglig felt, der arkitektur, billedkunst og landskapskunst møtes.

 

Vi ser for oss en serie på opp mot 5 temporære arkitektoniske installasjoner i landskapet. Hver enkelt installasjon vil rette seg mot en spesifikk opplevelse og tematikk fra landskapet, der den besøkende vil få en fremhevet opplevelse av karaktertrekk, romlig fremtoning, fenomen eller atmosfære. Den helhetlige opplevelse av installasjonene underbygges av gjennomgående materialvalg og referanser til hverandre. Av materialer tenker vi hovedsakeligst rått og mørkt tre. Målet med installasjonene er å fremme en dialog og en oppmerksomhet mellom mennesket og naturen. 

Det visuelle bilde materialet er et uttrykk for ide konsepter, med forbehold om endringer. 

1) Frekvens
En inngang inn i landskapet. I portalen vil minnene fra byen, ens tanker og ideer renses, og igjen står et klart sinn for de opplevelser som ligger fremfor en. Frekvens bygger på en repetisjon av vertikale elementer som referere tilbake til skogens himmelretning. Bevegelsen igjennom installasjonen vil filtrere lys og utsyn, før man trer ut på den anden side. I sin helhet ses den som en gang, der man beveger seg gjennom, fra en inngang til en utgang. 

 

 

2) Refleksjon
I skogen møtes man av Refleksjon. Verket består av tett stående søyler. Søylerne er dekket av et reflekterende materiale og vil derfor speile skogen, men i en forskutt form. Man vil kunne bevege seg rundt om og igjennom søylerne og se på omgivelserne samt seg selv fra forskjellige vinkler. VErket refererer samtidig til ideen om tid, å se tilbake. 

3) Himmelspeil
Himmelspeil er en lukket konstruktion, som pirrer nysgjerrigheten og hvor en forventning bygges opp. Man ankommer til det lukkede rom igjennom en smal åbning. Herfra beveger man seg inn i et mørk indre rom. I taket er en åbning der lys slippes inn. På grunn av konstruksjonen kan man ikke se direkte ut av åbningen, men bare fornemme lyset utefra. I et speil midt i rommet kan man ced å se ned, oppdage himmelens refleksjon, fra den skjulte åpning som reflekteres. Man vil kunne se tiden som går, skyer eller fulger som flyr forbi. 

4) Mellomrom
Rammen er en installasjon i landskapet som kombinerer objekt, funksjon og fornemmelsen av tid. Den fremtrer som en ramme i landskapet, der et bilde av et spesifikt utkikk er innrammet. Samtidig gir installasjonen muligheten for opphold inni konstruksjonen. Når man ankommer til verket fremstår et bilde av det landskap som ligger foran (fremtid), samtidig som en refleksjon av det tilbakelagte (fortid) speiles i rammen. Den besøkende møter tiden i rammens utforming, der massen gir mulighet for opphold, et mellomrom hvor et menneske kan plasserer seg i skillet mellom fortid og fremtid - få opplevelsen av fysisk at være til stede i nuet. 

Et samarbejde med Hanne Sundalskleiv