JEVNDØGN

KUNSTINSTALLATION

2017

Samarbeide med Hanne Sundalskleiv 

Jevndøgn er en permanent kunstinstallation der står i skolegården på Haugen Skole i Oslo. Det  er et verk som setter fokus på tid og sted. Verket er en romlig, leken og inkluderende installasjon, som elevene kan innta og bruke som en del av deres skoledag. Her åpnes det opp for samtaler med elevene om tidsforløp, døgnet og geografi.

I verket oppleves tid på 3 måter, i skyggernes bevegelse, i den låste tid som ristene representerer og i tiden som reflekteres i speilet. Jevndøgn består av 12 søyler, der hvert søyle representerer en spesifikk storby i verden. Ut fra hver søyle strekker det seg en gitter rist eller en benk som representerer storbyens reelle skygge på jevndøgn klokken 12.

Verket ses som et fysisk læringslandskap der bruker kan få en forståelse for byenes posisjon i forhold til ekvator, samt deres geografiske og klimatiske forskjeller. På jevndøgn sammenfaller skyggene, og man kan da avlese og sammenligne seg selv og sin posisjon opp mot de andre byers skygge. 

Oslo Kommune - Kulturetaten