CITY TALKS

Maidans Festival - Lørenskog Mai 2016

Samarbeid med Maria Ulvestad

Når opplevde du sist en form for tilknytning? Det høres ut som et enkelt spørsmål, men det er det nødvendigvis ikke i dag, da mennesker reiser, emigrerer og utforsker verden på ein helt annen måte enn før. Vi chatter med venner i andre land, handler varer fra andre kontinent, og strømmen av tanker, informasjon og bilder fra hele verden er til enhver tid tilgjengelig for oss online. Dette kan gjøre at det er vanskeleg å finne sin plass. Dette prosjektet utforsker hva som vekker følelsen av tilhørighet i folk. Hvordan kommuniserer vi? Hvordan møtes vi? Og hvilken verdi har det å føle seg hjemme et sted. Forestillingen City Talks skal vises under MAIDANS Lørenskog dansefestival og er et samarbeid mellom koreograf Maria Ulvestad og scenograf Mie Dinesen.

I arbeidet med City Talks er Ulvestad og Dinesen interessert i å jobbe med lokale og regionale mennesker, og la de være utøverne i forestillingen. Forestillingen bygges opp gennem 4 workshops hvor der arbeides med bevegelse, gruppedynamik og temaet tilhørighet.

Ulvestad og Dinesen ønsker med dette prosjektet å utforske hva som gjør at man kjenner tilhørighet til en plass, og de er interessert i å komme inn i de hverdagslige gledene som "byen" kan gi til sine innbyggere. Målet er å lage en forestilling som kan sette fokus på "byen" og menneskene som lever livene sine der.

Video: Jonas Mailand

Tak til: Lørenskog Kommune og Maidans Festival